Partners

Het thema van ons nieuwe album raakt aan de dagelijkse praktijk van veel christelijke goede doelen en organisaties. Daarom werken we samen met partners die verhalen delen, bijvoorbeeld over wat klimaatverandering betekent voor mensen wereldwijd. Hun verhalen geven onze liederen diepte, en andersom. Hieronder delen ze een korte motivatie.

A Rocha
‘God gaf ons de aarde en alles wat daarop leeft om te laten bloeien en groeien tot Zijn eer. Helaas gaat de natuur wereldwijd in een razendsnel tempo achteruit en verliezen we de vele soorten. Deze zorg en pijn willen we graag bij God brengen door erover te zingen. Wij hopen dat de nieuwe liederen van de schepping je in het hart mogen raken om je verdriet, pijn maar ook hoop voor de schepping bij God te brengen.’ Dorcas
‘Dagelijks merken we de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan extreme droogte in Tanzania en overstromingen in Zuid-Soedan. We zien hoe onze westerse manier van leven elders leidt tot armoede, honger en criminaliteit. We hopen dat de muziek en de verhalen van Schrijvers voor Gerechtigheid mensen in Nederland confronteren met wat er gaande is in de wereld én bijdragen aan de hoop dat duurzame oplossingen voor complexe situaties bestaan.’ Micha Nederland
‘De emoties rondom ecologische crises lopen steeds hoger op. Denk aan gevoelens van schuld, angst, apathie of zelfs wanhoop. Vooral van jongeren horen we steeds vaker dat ze het gevoel hebben dat zij geen toekomst hebben. We hopen dat de nieuwe muziek woorden kan geven aan het rouwproces waar we met z’n allen doorheen moeten, en kan bijdragen aan een zoektocht naar christelijke hoop, bewogenheid en geestkracht.’ New Wine
‘Aanbidding is meer dan zingen. Het betekent dat je hele leven als een loflied is. Dat je God betrekt bij de hoogte- en dieptepunten. Dat je heelheid probeert te brengen op alle plekken waar leven en vitaliteit onder druk staan. Aanbidding is de pijn van de aarde bij God brengen en het Hemelse perspectief weerspiegelen op aarde. De liederen van Schrijvers voor Gerechtigheid geven woorden en melodieën om dat als kerk. Daarom helpen we mee bij dit geweldige project.’ Tearfund
‘Bij Tearfund hebben we het veel over duurzaamheid, omdat een duurzame manier van leven en werken één van de beste strategieën is tegen armoede en onrecht. We maken het nieuwe album van Schrijvers voor Gerechtigheid dan ook graag mede mogelijk. Met zoveel mogelijk mensen willen we toewerken naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. Laat de liederen je raken en je helpen om tot eer van God recht te doen aan Zijn schepping en alles wat Hij gemaakt heeft.’ World Vision
‘Het klimaat staat meer dan ooit centraal in ons dagelijks leven. Iedere dag lees of hoor je in het nieuws hoe slecht het gaat met onze natuur. World Vision richt zich op natuurherstel. We vergroenen miljoenen hectaren grond, zodat er in deze gebieden weer een toekomst is voor gezinnen en kinderen. Wij hopen dat de liederen van Schrijvers voor Gerechtigheid mensen bewust maken van de kracht en de flexibiliteit van de natuur.’ Partner worden Ook partner worden?
We zoeken nog partners die zich willen verbinden aan het nieuwe album van Schrijvers voor Gerechtigheid door middel van een financiële bijdrage. In het bijzonder zoeken we partners bij wie het thema ‘schepping’ raakt aan de dagelijkse praktijk. Onze samenwerking met partners is een coproductie: partners delen verhalen die onze liederen diepte geven, en andersom! We kijken er dan ook naar uit om samen op te trekken. Neem contact op voor meer informatie.