SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID

Scheppingsliederen

Schrijvers voor Gerechtigheid maakt samenzangliederen die gelovigen kunnen helpen om ‘goed nieuws’ te zijn voor de wereld om hen heen.
Het derde album ‘Scheppingsliederen’ komt in de zomer van 2023 uit. Het bevat liederen die de schepping en de Schepper bezingen. Liederen die stilstaan bij de schoonheid van de aarde en haar kwetsbaarheid. Liederen die oog hebben voor de manier waarop de mens met de schepping omgaat en die tegelijkertijd het verlangen zaaien om de schepping recht te doen.
De liedschrijvers vertegenwoordigen een brede kerkelijke achtergrond. Ze maakten eerder liederen voor onder andere Opwekking, het nieuwe Liedboek voor de Kerken, Mozaiek Worship, Psalmen voor Nu, Hemelhoog en Sela.
Schrijvers voor Gerechtigheid werkt samen met: A Rocha, Dorcas, Eemlandhoeve, Groene Kerken, Maatschappij van de Welstand, Micha Nederland, Nederland Zingt, New Wine, Tearfund en World Vision.

Liedschrijvers

Eline Bakker Eline Bakker Jildou Bakker Jildou Bakker MennovanderBeek2 Freek van der Brugge Freek van der Brugge Antonie Fountain Antonie Fountain Michiel van Heusden2 Reni Kraayenoord Reni Kraayenoord AdrianRoest2 Shirma Roald Schaap Roald Schaap Marieke Sleurink Marieke Sleurink Chesron Sminia Chesron Sminia Roeland Smith Roeland Smith Sergej Visser Sergej Visser

‘We willen liederen schrijven die de schoonheid en de kwetsbaarheid van de schepping bezingen.
Liederen die het verlangen oproepen om voor haar te zorgen.’

‘Liederen kunnen de vinger op de zere plek leggen en tegelijkertijd hoop bieden.
En als je ze samen zingt, wordt dat alleen maar sterker.

Muziek

Beluister de eerdere albums van Schrijvers voor Gerechtigheid via Spotify en YouTube.