Wie liefde kent

Download Akkoorden

Over het lied
Door: Reinier Sonneveld

Liedjes worden deel van jezelf. Op de vreemdste en meest toepasselijke momenten kan een zin opeens in je opkomen. Wie liefde kent is speciaal voor dit soort ogenblikken geschreven. Net als veel liederen uit de kloostergemeenschap in Taizé, ken je de ene zin ervan meteen uit je hoofd.

De tekst van dit nummer komt letterlijk uit Johannes’ eerste brief (4:7-8): ‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.’

Deze Bijbeltekst heeft gelovigen nogal eens hoofdbrekens bezorgd. Is Johannes hier niet wat al te ruimhartig? Is liefde alleen al afdoende om God te kennen? Moet je niet bijvoorbeeld ook bepaalde ideeën over God hebben om hem te kennen? Johannes maakt zich niet zo druk om onze moderne vragen en schrijft het onbekommerd op. En wij zingen hem na.

Tekst: Wie liefde kent
Wie liefde kent,
kent God,
want God is liefde.

Tekst: Reinier Sonneveld
Muziek: Minco Eggersman
Muziekbewerking: Lee Ann Vermeulen

© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers (© Lee Ann Vermeulen via Small Stone Media t/a LaVermeulen Music)

online.net/clomid> clomid
periactin