Weinig is veel

Download Akkoorden

Over het lied
Door: Hanne de Vries

Jezus komt voor mij heel dichtbij in dit lied, omdat het laat zien dat Hij elk mens in wat voor situatie dan ook kan gebruiken om iets uit te delen van Zijn geweldige liefde. Voor mij is dat cruciaal. We hoeven geen superchristen te zijn en ons leven hoeft niet perfect te zijn voordat we pas in staat zijn iets van Zijn liefde te delen. Jezus stelt ons daar NU toe in staat en daagt ons daar NU toe uit, ongeacht de omstandigheden of hoe we ons voelen.

En als we iets van delen van zijn liefde, ook al lijkt het alsof het bijna niets is, ook al doen we het misschien met frisse tegenzin, dan nog kan Jezus daar iets mee en zal Hij het vermenigvuldigen. Zo zullen de mensen om ons heen gezegend worden. Laten we daarom Hem vertrouwen dat Hij ons elke dag wil gebruiken om iets uit te delen van zijn liefde.

Weinig is veel
Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer, door de hand van de Heer.

De mensen zaten hongerig
bij Jezus in in het gras.
Hij zegende en brak het brood,
het beetje dat er was.

Hij gaf het aan de mensen
en zij deelden met elkaar.
het wonder van de overvloed
begint als klein gebaar.

Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer door de hand van de Heer.

Wij stoppen zaadjes in de grond
die dood lijken te gaan.
Maar wacht maar tot de lente komt
en hier weer bloemen staan.

Wij werken op de aarde
en wij doen wat God bedacht.
En op een dag draagt alles vrucht,
want God heeft groot gedacht.

Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer door de hand van de Heer.

Tekst: Roeland Smith, Menno van der Beek
Muziek: Hanne de Vries
Muziekbewerking: Roeland Smith

© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers

online.net/clomid>clomiphene
/can-you-phenergan/”>can you phenergan