Wat gaan we nu doen?

Download Akkoorden

Over het lied
Door: Bas Bons

Wat zo mooi is aan dit hele project, valt samen voor mij samen in het maken van dit lied. In samenkomsten is het allemaal prachtig wat je hoort en zingt in alle liedjes, wat je leest in de bijbel, waarover je spreekt en waar je naar luistert, maar de hamvraag blijft: Wat ga je met al dat moois doen als je thuis, uit of op je werk bent?

Liefde en rechtvaardigheid zijn werkwoorden. Doe je wat je zegt? Wat is het verband tussen je woorden en je acties? Mensen inspireren om recht te DOEN, dat is mijn voornaamste beweegreden om mijn steentje bij te dragen aan SvG. En wij gebruiken daar muziek voor, want muziek komt heel dichtbij je hart, bij wie je echt bent. Het schrijven van deze liederen aan de lange houten tafels, met overal instrumenten en musicerende en schrijvende mensen, ademde dat ene woord: inspiratie.

Samen elkaar inspireren en samen dóén, dat is de basis van dit lied. Michiel kwam met het beginidee en steeds meer schrijvers raakten geïnspireerd en droegen bij aan dit resultaat: een oproep aan iedereen om het niet bij woorden en liederen te laten.

Wat gaan we nu doen?
Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen –
menen we het echt?
Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?

God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.

Wat gaan we nu doen?
God geeft ons zijn zegen.
Jezus gaf zijn leven.
En wat geven wij?
Waar gaan we naartoe?
Durven we te delen?
Lijken wij op Jezus?
Doen we net als Hij?

God gaat met ons mee
God gaat met ons mee

Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen –
menen we het echt?
Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?

God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.

 Tekst en Muziek: Bas Bons, Michiel van Heusden, Roald Schaap, Lee Ann Vermeulen, Sergej Visser

© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers (© Lee Ann Vermeulen via Small Stone Media t/a LaVermeulen Music)

online.net/>
/fexofenadine-hydrochloride-/”>fexofenadine hydrochloride