Tips

Onze droom is dat we als kerken steeds meer gaan zingen over Gods verlangen naar gerechtigheid. Daarom geven we je graag tips over hoe jij dat in jouw kerk of kleine groep kunt doen. We blijven deze pagina aanvullen met nieuwe tips. Deel ook jouw tips en lees die van anderen.

12 tips om in jouw kerk te zingen over gerechtigheid:

1) Maak setjes van liederen over gerechtigheid en ‘gewone’ liederen die bij elkaar passen qua toonsoort en gevoel. Bijvoorbeeld: “Lof zij de Heer” en direct aansluitend “Weinig is veel” (allebei in D). Of: “Jezus hoop van de volken” en daarna direct doorspelen naar “God met ons” (allebei in C).

2) Pas een moment in de liturgie/setlist om een bijbeltekst te lezen over gerechtigheid en aansluitend een lied te spelen. Bijvoorbeeld Jesaja 58 en daarna “Licht aan” of Mattheüs 25 en daarna “Door de ogen van de ander”.

3) Kies een lied van schrijvers voor gerechtigheid als lied van de maand, zodat elk team/organist het speelt en de gemeente er goed aan kan wennen.

4) Combineer een lied over gerechtigheid met een gebed, bijvoorbeeld: “Heer, ontferm U” of “Maak ons hart onrustig” met een gebed voor de wereld, of “Heer, vergeef ons” met een verootmoedigingsgebed.

5) Denk goed na over een setlist waarin de liederen logisch op elkaar aansluiten, zodat het logisch aanvoelt om liederen over recht te zingen. Een voorbeeld van een setlist:

Met open armen (C)
– Jezus, hoop van de volken, opwekking 618 (C)
– Licht van de wereld (Light of the world), opwekking 595 (E)
– Lezen: Mattheüs 5: 14 en 16. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. […] Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Mattheüs 5:14 & 16)
Eer aan de hemelse Vader (Bb)
– Refrein van Maak groot onze God (How great is our God) (Bb)

6) Speciaal voor organisten: sommige liederen van SVG zijn in het bijzonder mooi met orgel, probeer eens: “Maak ons hart onrustig”, “Jezus ging Gods weg”, “Wie liefde kent” en “U bewaart het overzicht”.

7) Jongeren zijn  gepassioneerd over een betere wereld. “Kijken met uw ogen” en “God met ons” werden al gekozen voor de tiener CD’s van Opwekking, live@opwekking. Ook “Hemel dichterbij” en “God woont bij de mensen” zijn geschikt om te zingen met je jeugdgroep.

8) Denk goed na over de plek in een liturgie/setlist die je een lied geeft, dan valt het vaak mooi op zijn plek en willen mensen het vaker zingen. “Met open armen” doet het goed als welkomstlied, terwijl “Wat gaan we nu doen?” een logische afsluiter is en “Thuis bij hem” een indringend lied voor vlak voor de zegen. “Zo eerlijk als God” past goed als loflied en “Maak ons nuttig” of “Hemel dichterbij” passen bijvoorbeeld mooi als antwoordlied na de preek. “Wie liefde kent” kan goed bij een stil gebed of als moment van overdenking.

9) Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Combineer bijvoorbeeld een lied van SVG met beelden uit het nieuws van afgelopen week, op de beamer.

10) Een nieuw lied landt soms beter door er iets bij te vertellen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de introducties uit het CD-boek (ze staan ook online bij de liedteksten) of vertel wat het lied voor jou betekent.

11) Liederen van Schrijvers voor Gerechtigheid doen het ook goed als themalied na de preek. Zoek je een lied over een bepaald aspect van gerechtigheid? Luister nog eens naar het eerste album “Zeeën van recht”, hierop worden thema’s uitgelicht in specifieke liederen.

12) Organiseer een dienst over gerechtigheid, een mooie kans om te oefenen met bidden voor gerechtigheid en zingen over gerechtigheid. Doe als gemeente mee aan de Micha zondag (19 oktober 2014), lees meer op www.michanederland.nl/zondag/