Thuis bij Hem

Download Akkoorden

Over het lied
Door: Sergej Visser

We zingen in de kerk vaak dat we dankbaar zijn: dat Jezus voor ons stierf en weer is opgestaan. Dat zijn bloed ons reinigt. Dat de Heilige Geest ons nieuw leven geeft. Dat de Zoon werd gekroond en nu troont. Maar hoe Jezus ons precies is voorgegaan, wat hij bij ons, heel gewoon, deed, welke verhalen hij vertelde – daar zingen we maar zelden over.

Ik lees het verhaal van de overspelige vrouw. Ik proef de vernedering, de woede, de doodsangst. En ik herken mezelf. Ik ben geen haar beter dan zij. Geen mens staat in zijn recht voor God die alles ziet.

Maar dan zie ik wat Jezus zegt en doet. En dan weet ik ook wat Hij van mij, van ons verwacht. Jezus doet ons voor hoe wij met elkaar om moeten gaan. Met zijn voorbeeld op mijn netvlies en zijn woorden in mijn hart mag ik de wereld in. Zo wil ik leven. Dat wil ik Hem beloven in dit lied.

Tekst: Thuis bij hem
Ga naar huis en zondig niet meer.
Houd je trouw aan wat Gods woord je leert.
Ga op weg en luister naar Gods stem.
Vind je plek bij hem.

Zij is blij dat ze nog leeft,
maar haar hart klopt in haar keel.
Ze komt doodsbenauwd en stil voor Jezus staan.
Maar de Heer kijkt om zich heen.

Niemand gooit de eerste steen,
want ze weten wat ze zelf hebben gedaan.

Heer, U oordeelt niet.
U kijkt haar zwijgend aan.
Heer, U haat haar niet
om wat ze heeft gedaan.

U zegt:
Ga naar huis en zondig niet meer.
Houd je trouw aan wat Gods woord je leert.
Ga op weg en luister naar Gods stem.
Vind je plek bij hem.

Heer, mijn hart klopt in mijn keel,
want ik neem wat u niet geeft,
en ik wacht niet op wat u mij heeft beloofd.
Ik ben blij dat ik nog leef
en dat U mij weer vergeeft,
en dat, ondanks alles, u in mij gelooft.

Heer, U oordeelt niet. U kijkt ons zwijgend aan.
Heer, U haat ons niet. U wilt ons laten gaan.

U zegt:
Ga naar huis
en zondig niet meer.
Houd je trouw
aan wat Gods woord je leert.
Ga op weg
en luister naar Gods stem.
Vind je plek bij Hem.
Vind een thuis bij Hem.

Tekst: Sergej Visser
Tekstbewerking: Elbert Smelt
Muziek: Sergej Visser

© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers