Partners

Als Schrijvers voor Gerechtigheid hebben we een missie: liederen schrijven over gerechtigheid, zodat er over dit onderwerp gezongen kan worden in de kerken van Nederland.
Samen met vele partners, sponsoren en vrijwilligers maken we dit mogelijk!

Word ook partner van SvG!

Strategisch Partner

Voor de uitgave van de nieuwe CD ‘Licht Aan’ hebben we de krachten gebundeld met Micha Nederland. De doelstelling van Micha Nederland, om Nederlandse kerken en organisaties te helpen recht te doen, passen perfect bij die van ons! Micha Nederland is onze strategisch partner.

hallo 1

Onze partners zijn:

Organisaties:

Ark Mission

ChristenUnie

Compassion

De Brug

Dorcas

EO Metterdaad

GAiN

Groot Nieuws Radio

IJM

Jeugd Met Een Opdracht

Kerk in Actie

Leger des Heils

LEPRA Zending

Livingstone Werkvakanties

Medair

Mercy Ships

Operatie Mobilisatie

Opwekking

Stichting HiP

Stichting Present

Stop The Traffik

Tear

Time To Turn

World Vision

Youth For Christ

ZOA

Kerkgenootschappen:

Unie van Baptistengemeenten

Vineyard Gemeente

VPE

Koepelorganisaties:

EA

EZA

Evangelisch Werkverband

Nederlandse Zendingsraad

Prisma

Onze sponsors zijn:

Creatief Bureau

Kite Media

Trias Media

True Tickets