Maak ons hart onrustig

Download Akkoorden

Over het lied
Door: Roald Schaap

In de kerk vond ik houvast, comfort en veiligheid. Daar zijn we als kerk goed in. Maar comfort werd voor mij zo belangrijk dat ik me begon af te sluiten voor ongemak. Totdat ik met mijn kring bij ongedocumenteerden, mensen zonder verblijfspapieren, langsging en merkte dat er ook in onze stad mensen in onrust leefden.

Op een kringavond lazen we de Franciscaner zegenbede; waar ‘ongemak’ en ‘zegen’ in één zin genoemd worden. Waarom waren dit voor mij uitersten geworden? Kunnen we ons leven zo inrichten dat ongemak, boosheid en verdriet een zegen kunnen zijn?

Voor mijzelf betekent het dat ik probeer mijn ogen open te houden voor onrecht. Als ik de woede voor onrecht niet toesta, merk ik dat ik niet doorzet om de situatie te verbeteren. Durven mee te lijden met mensen in nood heeft voor mij een essentiële plek gekregen. Door bijvoorbeeld te durven voelen wat vreemdelingen meemaken als ze weggevlucht zijn uit hun land en hier gevangen gezet worden, merk ik dat mijn onverschilligheid langzaam ombuigt naar betrokkenheid. Dan kan geloof verandering teweegbrengen.

Ik hoop dat we deze Franciscaner zegenbede af en toe aan het eind van de kerkdienst kunnen zingen, en daarmee misschien in ons doordeweekse leven oog krijgen voor mensen in nood.

Maak ons hart onrustig
Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

Muziek: Roald Schaap
Tekst: Roald Schaap, Liesbeth Goedbloed
Tekstbewerking: Menno van der Beek

© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers

2 Trackbacks

  1. […] bij hoe de situatie is, maar dat we ondanks alles moeten blijven vechten tegen onrecht. Lees er hier meer. Aangezien dit een lied is wat mij enorm heeft geraakt, kunnen jullie hieronder de tekst […]

  2. […] Zie ook dit prachtige lied van Schrijvers voor gerechtigheid: […]