Heer, vergeef ons

Download Akkoorden

Over het lied
Door: Bas van Nienes & Jeroen van der Werken

Hoe vaak kijk je wel niet naar je dagelijkse portie ellende op het nieuws en doet het je helemaal niets.
Je registreert ’t wel, maar van binnen ben je ongevoelig geworden voor het onrecht om je heen.
Je hart is koud en je vraagt je opeens af: “Hoeveel geef ik werkelijk om deze wereld?”

Ons gebed voor onszelf en voor Nederland is dat we massaal onze ogen zullen sluiten.
Niet voor het onrecht om ons heen, maar om God om vergeving te smeken voor onze hebzucht en ik-gerichtheid. We willen de tranen van Jezus huilen en net als Hem oprecht bewogen zijn met de mensen.

Zoals Franciscus van Assisi bad:
Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden,
als wel om te troosten;
om begrepen te worden
als wel om te begrijpen;
om bemind te worden
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.

Amen.

St. Franciscus van Assisi
(1182-1226)

Tekst: Heer, vergeef ons
U maakte deze wereld
en geeft ons elke morgen
de kans om met Uw liefde
een dag voor haar te zorgen.

We kijken om ons heen, Heer
en zien de wereld branden.
We sluiten onze ogen
en vouwen onze handen.

Heer, vergeef ons,
Heer, vergeef ons,
Heer, vergeef ons,
Heer, vergeef ons.

Wij tasten in het duister
maar U weet waar het misging.
U opent onze ogen
en wijst ons weer een richting.

Heer, vergeef ons…

U maakte deze werelden geeft ons elke morgen
de kans om met uw liefde
een dag voor haar te zorgen.

Muziek: Bas van Nienes, Jeroen van der Werken
Tekst: Bas van Nienes, Jeroen van der Werken, Roeland Smith, Menno van der Beek

© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers