Heer, ontferm U

Download Akkoorden

Over het lied
Door: Liesbeth Goedbloed

Ontfermen, zich (wederk. ontfermde zich, h. zich ontfermd) zich uit barmhartigheid het lot aantrekken van -, uit de nood helpen: O Jezus, wil u mijner toch ontfermen!; gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen (Ps. 103:13).

Bij de O van Ontfermen begint de Dikke van Dale kerktaal en Bijbelcitaten te orakelen. Blijkbaar roept het woord ‘ontfermen’ onmiddellijk de gedachte op aan God, geloof en kerk. In het woord zelf zitten de armen al: een paar eeuwen geleden schreef je geen ‘ontfermen’, maar ‘ontfarmen’, wat zoveel inhield als ‘je over de armen ontfermen’.

Die armen heb ik in dit liedje opgevat als mensen die iets levensbelangrijks missen. Vrede bijvoorbeeld, of liefde, of brood. Het eerste couplet is vooral geschreven in naam van de rijke en soms doodarmoedige kerk Als wij aan wanhoop en onvrede denken, zingen we heel vanzelfsprekend: ‘Heer, ontferm u over ons.’

In het tweede couplet komt een andere armoe aan bod en als je daarbij ook ‘Heer, ontferm u over ons’ blijft zingen, kun je niet meer terug. Dan heb je ‘ons’ gezongen in de oren van God. En iedereen weet: God hoort alles – ook dat we zingen over armen, ons en ontfermen.

Tekst: Heer, ontferm u
Mensen zonder liefde, zonder lied –
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vrienden, zonder hoop –
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vader, zonder naam –

Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder moeder, zonder troost –
Heer, ontferm U over ons.

O Heer, ontferm u, ontferm u over ons
en hoor ons, kom ons tegemoet.
O Heer, ontferm u, ontferm u over ons.
Als u iets doet, dan komt het goed.

Mensen zonder water, zonder brood –
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder kleren, zonder eer –
Heer, ontferm U over ons.

Mensen zonder vrede, zonder vuur –
Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder mensen, zonder U –
Heer, ontferm U over ons.

O Heer, ontferm u, ontferm u over ons
en hoor ons, kom ons tegemoet.
O Heer, ontferm u, ontferm u over ons.
Als u iets doet, dan komt het goed.

Tekst: Liesbeth Goedbloed
Tekstbewerking: Roeland Smith, Michiel van Heusden
Muziek: Minco Eggersman, Roeland Smith
Muziekbewerking: Michiel van Heusden

© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers