FAQ

FAQ Zeeën van Recht

Wat is Schrijvers voor Gerechtigheid?
In februari 2010 heeft een groep van ongeveer 15 liedschrijvers zich een aantal dagen toegelegd op het schrijven van liederen over gerechtigheid. De naam ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’ was snel een feit. Het resultaat is een cd voor kerken met 15 liederen over gerechtigheid met onderwerpen als uitbuiting, vervuiling, armoede, oorlog. Maar ook hoop, het Koninkrijk van God, de Kerk en omzien naar elkaar. De schrijvers zijn zich ervan bewust dat zingen over gerechtigheid nog geen leven van gerechtigheid betekent. Toch hopen zij dat deze liederen in de kerk gezongen zullen worden en christenen zullen inspireren om het volgen van Jezus handen en voeten te geven.

Waarom een cd over gerechtigheid?
Er wordt in de kerken maar weinig gezongen over gerechtigheid. En dat terwijl de Bijbel vol staat met oproepen om te zorgen voor armen, verdrukten, weduwen en wezen. Zowel de wet, de profeten als Jezus roepen op om degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, te beschermen. De schrijvers hopen dat deze liederen een nieuwe bewustwording creëren over de roeping van de Kerk als brenger van het Goede Nieuws en in het navolgen van Jezus.

Voor wie is Zeeën van Recht bedoeld?
De schrijvers geloven dat wat er in kerken wordt gezongen, invloed heeft op wat we geloven. Ze willen via luisterliedjes en liederen voor samenzang het thema gerechtigheid breed onder de aandacht brengen in de kerken. De liederen van Zeeën van Recht zijn ook onder begeleiding van alleen gitaar of piano goed zingbaar.

Hoort Schrijvers voor Gerechtigheid bij een bepaalde kerk?
De leden van de schrijversgroep komen uit tal van kerkelijke tradities. Van Nederlands Gereformeerd en PKN tot evangelisch en charismatisch. Ze voelen zich één in hun verlangen naar meer recht en gerechtigheid in de wereld.

Gaan de Schrijvers voor Gerechtigheid ook optreden?
Ja. Leden van de schrijversgroep zullen op diverse christelijke evenementen aanwezig te zijn om nummers te spelen en toe te lichten. Denk aan Soul Survivor, Opwekking, New Wine Zomerconferentie en X‐Noizz Flevo Festival. Ook zal een speciaal samengestelde band de nummers van Zeeën van recht vertolken op diverse podia.

Waar kan ik het album Zeeën van Recht kopen?
Zeeën van Recht
is vanaf mei verkrijgbaar in diverse christelijke boekhandels, online muziekwinkels en via iTunes. De cd is ook te bestellen via deze website.

Waar kan ik bladmuziek krijgen van Zeeën van Recht?
Het muziekboek van Zeeën van Recht kost €9,95 en is te verkrijgen in diverse christelijke boekwinkels, webshops en te bestellen via www.schrijversvoorgerechtigheid.nl.

Ik wil de liedjes van Zeeën van Recht in mijn kerk zingen. Mag dat?
Ja! De liederen van Zeeën van Recht zijn speciaal bedoeld voor de kerken. We moedigen iedereen aan ze te introduceren en te zingen in hun kerk. Als uw gemeente een CCLI‐licentie (www.ccli.nl) heeft, zijn de liederen vrij te zingen.

Mag ik de liedjes van Zeeën van Recht afdrukken in onze muziekbundel?
Voor het drukken van muziekteksten in een muziekbundel heeft u toestemming nodig van de uitgever en mogelijk zijn daar kosten aan verbonden. In dit geval heeft u toestemming nodig van Highway Music. www.highwaymusic.nl