Quotes over Schrijvers voor gerechtigheid

Matthijn Buwalda – verhalenverteller met gitaar:
Als goed zingen werkelijk twee keer bidden is, dan kunnen we over gerechtigheid niet genoeg zingen.

Jan Wessels, directeur Evangelische Alliantie:
“Liederen zijn altijd al de hartslag van Gods volk geweest waarin de roep om recht en gerechtigheid onder woorden werd gebracht en tegelijkertijd sprake was van hoop omdat dat recht en die gerechtigheid niet van mensen werd verwacht. In Christus is dat alles mens geworden. Hoe kan de kerk daar stil over blijven?”

Marnix Niemeijer, voorzitter Micha Nederland:
“God is niet een God van efficiëntie of rendement, maar van gerechtigheid. Dat vormt zijn wezen. Het is mooi en belangrijk dat mensen die Hem willen aanbidden, woorden en muziek krijgen aangereikt om aan die gerechtigheid keer op keer stem en inspiratie te geven”.

Joël Voordewind, lid van de Tweede Kamer namens de ChristenUnie:
“Deze cd is een fantastisch initiatief. Ik hoop dat deze plaat de mensen niet alleen luisterplezier geeft, maar vooral inspireert en aanzet om iets te doen aan gerechtigheid. Want gerechtigheid is een echt doe-woord.
Vanuit die invalshoek probeer ook ik elke dag mijn politieke werk te doen. De ChristenUnie komt op voor hen die geen stem hebben, zoals beschreven in Galaten 6. Of het nu vervolgde christenen zijn, illegalen die bivakkeren in de Vluchtkerk of vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel.”

Joop Gankema, directeur Stichting Opwekking:
“De kracht van muziek is, dat het de taal voor ons hart is. In mijn optiek is er geen beter kanaal om, via deze van God gegeven taal, iets van zijn bewogenheid en liefde voor een gebroken wereld hoorbaar te maken. Het is gaaf om te zien, dat God mannen en vrouwen iets van Zijn passie naar recht en gerechtigheid in hun hart heeft gelegd, om op deze wijze zijn principes en verlangen in de harten van anderen te planten. Het is God die op een nieuwe manier tegen ons zegt, mensenkind je weet wat Ik wil, dat je niet anders dan recht doet en daarin trouw bent en nederig je weg gaat.”

John den Hollander (lt.-kolonel) – Veldsecretaris Leger des Heils:
Het Leger des Heils heeft een rijke muziekcultuur en een grote schat aan liederen. Een regel uit een oud strijdlied zegt: Wij strijden voor de Koning der gerechtigheid, Hij leidt ons op de weg van zaligheid. Heilssoldaten willen christenen zijn in woord èn daad. Het aspect gerechtigheid speelt daarin een cruciale rol en daarom wil het Leger des Heils de schrijvers van gerechtigheid van harte steunen!

Michiel van Heusden, schrijver en initiatiefnemer SvG:
”Het is een uitdaging voor ons als schrijvers om tegelijkertijd een vernieuwende boodschap te brengen en toch te zorgen dat mensen op zondag de teksten en melodieën makkelijk mee kunnen zingen en onthouden. We hebben liederen geschreven voor op een ‘gewone’ zondag, voor allerlei verschillende momenten in de dienst. Dus niet alleen themaliederen voor de Micha Zondag, maar ook een zegenlied of een loflied dat je bij het zingen stilzet bij het verlangen dat God heeft naar recht.”

Jeannette Westerkamp – justitie predikante:
Schrijvers voor Gerechtigheid: liederen van verlangen die ons helpen Jezus te volgen.

Arnold van Heusden – Initiatiefnemer van Stichting Connecting Churches – voormalig directeur EA
Over de liefde van God kun je niet te veel zingen. Maar het is wel mogelijk om er op een verkeerde of eenzijdige manier over te zingen. Zijn liefde is niet lievig, en heeft niets sentimenteels. Juist als we begrijpen hoe Gods liefde voor mensen ook een uitdrukking van zijn gerechtigheid is, zien we beter hoe liefde dingen goed maakt en recht zet.

Bart Visser – Voorzitter Selectiecommissie Schrijvers voor gerechtigheid:
Als je wilt dat mensen een boodschap onthouden, dan moet je ‘m laten zingen. De boodschap van deze Schrijvers voor gerechtigheid CD verdient het om gehoord en geleefd te worden. Zingen dus!

Henk Dik – voorganger (em.) – bestuurslid stichting Opwekking:
Een zanger zei eens “God aanbidden dat is: handen in de lucht en handen uit de mouwen.”; dat is eigenlijk precies wat Schrijvers voor Gerechtigheid op het oog hebben met hun nieuwe album.